Obróbka nadwozi bagażówek

Opublikowany Autor admin

Jedną z najnowszych strategii obróbki wstępnej nadwozi automobilowych w stanie niepobłażliwym jest metoda Vertak, która polega na pionowym zanurzaniu nadwozi w pojedynczych kąpielach; została ona zredagowana, a wypróbowana poprzez Bmw. Dzięki tej metodzie osiąga się zadowalające fosforanowanie przestrzeni zamkniętych ( a w takim przypadku polepszenie ochrony przed korozją ) tudzież fantastyczne użycie przestrzeni przyprowadzone spojoną konstrukcją urządzenia.

peugeot_partner_back1Transport nadwozi poprzez urządzenie kompanie Vertak jest zapewniony dzięki zastosowaniu pomocniczych narzędzi chwytliwych, które dopuszczają bezpieczną manipulacje tak pod adresem poziomym, jak i pionowym. Obciążanie nadwozi na narzędzie i zablokowanie odbywa się w sposób samoczynny. Jest to możliwe dzięki tzw. komunikacyjnym belkom podnośnym, które są przykręcone do nadwozi naprawdę w stanie bezwzględnym i usuwane dopiero podczas montażu finalnego. Mają zastosowanie one tylko i wyłącznie jako paragrafy zaczepienia przy transporcie. Nadwozie nakłada się na urządzenie w położeniu pionowym wyraźnie z przenośnika podwieszonego; ustawienie w rozmieszczeniu pionowym odbywa się przed obróbką wstępną. Słusznie do przyozdobionych terminów obróbki, W skład wstępują małe pojemniki ( o stosownych formatach ) zwykle w kształcie wałka oraz pojemniki w kształcie prostokąta, które mają osobne przenośniki łańcuchowe.

Bagażówka – Jak zadbać o nadwozie?

Przenośniki te akceptują urządzenia instytucje Vertak z baszcie podnośnej, holują go poprzez ablucję i cedują następnej strażnicy podnośnej. Jedyne pojemniki są wręczone w wymuszane całokształty ekstra, jak urządzenia do odprowadzania zanieczyszczeń czy urządzenia ogrzewcze z regulatorami. W basztach podnośnych zainstalowane sąldodatkowo narzędzia natryskowe. Nadwozie samochodowe w stanie srogim ostaje zdezynfekowane na wejściu z zanieczyszczeń automatycznych i śladów korozji procedurami chemicznymi i bezwolnymi, następnie jest ubierane w marek pionowej do małego pojemnika zawierającego emułsję o specjalnym składzie. Emulsja ta wypiera powietrze z fałd i napełnia je. W taki sposób nie do puszcza się na dodatek, ażeby fałdy mogły dopełnić się roztworami o obszernej zawartości elektrolitów. Nadal następuje odtłuszczenie w subsydialnym zbiorniku dodatkowo procedurą zanurzeniową w marek pionowej. Następnie karoseria jest poddawana zażartemu dwukrotnemu przemywaniu metodą zanurzeniową czy też adekwatnemu forforanowaniu, którego czas wynosi 4-5 min w powiększonej temperaturze.