Zmiana powłoki taxi bagażowego

Opublikowany Autor admin

BagażówkaZamiatanie starej powłoki ługiem na gwałt w temperaturze 90°C, realizuje się poprzez zanurzenie modułów w wannach z 10-procentowym roztworem ługu, bądź przy użyciu natrysku nadwozi w dopływowych komorach. Po celnym opłukaniu wodą i zobojętnieniu 3-procentowym kwasem fosforowym należy pokrywę przydzieloną do malowania wysuszyć i poddać dalszej obróbce. Od czasu do czasu wymuszane jest tutejsze filtrowanie w otoczeniach skorodowanych z rdzy ewentualnie matowanie starego pokrycia. Rdzę można zabierać przez doskonalenie tarczami szlifierskimi, o ziarnistości ziarna 1660, w porównaniu do poziomu skorodowania i wymaganej gładkości powierzchni. Raz za razem jest też stosowane odrdzewianie chemiczne, z wykorzystaniem odrdzewiaczy fosforowych, których zadaniem jest skreślenie rdzy szczątkowej, następnej po uniewinnieniu bezrefleksyjnym. Odrdzewiacze nakłada się pędzlem na zdezynfekowaną pokrywę i pozostawia się na nazwany czas, a w następnej kolejności szczegółowo usuwa się jego nadmiar i wytworzone sole za pośrednictwem gąbki i wody. Można też odrdzewianą pokrywę przecierać papierem ściernym i przetrzeć mieszanką benzyny i denaturatu w stosunku 1:1.

Zasady malowania gnatem natryskowym

Niezatarta technika malowania natryskowego daje możliwość zwiększenie efektywności, polepszenie jakości, zmniejszenie do minimum strat towaru tudzież istotne udoskonalenie warunków pracy. Istotnymi warunkami uzyskania wyników malowania są:

– Wybór stosownego pistoletu. W zależności od wielkości malowanych obiektów należy używać małe, zwykłe bądź duże typy pistoletów natryskowych. Małe budynki powinno się malować małymi rewolwerami, co dopuszcza oszczędności materiałowe i ekonomizację sprężonego powietrza, natomiast ogromne powierzchnie powinno się malować pistoletami sporymi, co zapewni należytą efektywność profesji.

– Wybór właściwej dyszy materiałowej i lotniczej. Rodzaj dyszy materiałowej jest podporządkowany od typu materiału malarskiego grubości uzyskiwanej powłoki. Rodzaj dyszy aeronautycznej określa niewiele substratów. Osiągalna ilość i ciśnienie sprężonego powietrza, wielkość malowanych przedmiotów, gatunek towaru malarskiego, typ zasilania wyrobem malarskim.

– Regulacja rewolweru i zasilania. Przed dołączeniem do malowania należy dokonać regulacji ciśnienia produktu malarskiego (wydajność pistoletu), regulacji ciśnienia powietrza rozpryskującego jak i wypróbować szerokość cieku farbki.

złomowanie autaWiększość gnatów natryskowych ma śrubę regulacyjna, umożliwiającą na przemianę skuteczności materiału malarskiego, a także regulator ciśnienia pryskającego. Pistolety bez tych sterowników można oprócz tego wyekwipować w zasuw redukcyjny, zamontowany między kablem powietrza a tułowiem. Na ogół gnaty mają też śrubę regulacyjna, służącą do ustawiania szerokości strumienia rozpryskiwanej farby, tak że jej ślad na płaszczyźnie malowania można przekształcać od sferycznego do eliptycznego. Kształt strumienia wypada ujeżdżać od układu i wielkości malowanego obiektu. Zbytnio wysokie ciśnienie powietrza rozpryskującego pobudza pojawienie się mgły farbki rozpierzchniętej i odbitej od malowanej powierzchni jak i zmniejszenie grubości obciążanej powłoki. Ciśnienie nadmiernie niskie pobudza powstawanie szorstkiej powłoki. Wielki wpływ, na jakość uzyskiwanych powłok ma także prędkość poruszania i odległość pistoletu od malowanej powierzchni.

Rewolwer trzeba zawsze przesuwać z jednolitą prędkością, w nieodróżnialnej odległości od obiektu i pod stałym narożnikiem 90° do malowanej powierzchni. Szybkość wożenia gnata jest uzależniona od jego skuteczności. Pistolet powinno się poruszać ruchem mdłym od strony lewej do prawej i opacznie na całej długości suwu w taki sposób, ażeby osobne fazy farby nakładały się na dotychczasowe o 50% (zakładka poprzeczna). Odległość pistoletu od malowanej powierzchni winna być stała i wynosić 1520 cm, a dla wyrobów akrylowych do 35 cm. Im mniejsza jest odległość między gnatem, a malowaną powierzchnią, tym większa będzie grubość powłoki, a wobec tego suw rewolweru powinien być szybszy, aby obejść smug i zacieków. Za bardzo duża odległość pobudza powstawanie
powłoki tzw. chudej, czyli niezwykle chropowatej, tudzież wyłonienie się przesadzonej ilości mgły farby rozproszonej.